Aanmelden kandidaten RAS-Examenbureau: vanaf 1 januari 2017 met recente loonstrook

28 October 2016

Werkgevers geven kandidaten op voor een examen bij het RAS-Examenbureau, eventueel via een opleidingsinstituut. Vanaf 1 januari 2017 dienen werkgevers die onder de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf vallen, per kandidaat een recente loonstrook aan te leveren (uploaden). Daarmee kan gecontroleerd worden of een kandidaat inderdaad onder de CAO valt.

Reden hiervoor is de aangescherpte wetgeving rondom privacy, waardoor niet langer gebruik gemaakt kan worden van het bsn (burgerservicenummer) van kandidaten. Hierdoor is het ook moeilijk te controleren of de kandidaten onder de CAO vallen.

De loonstrook dient niet ouder te zijn dan drie maanden voor de examendatum. Het bsn (burgerservicenummer) van de kandidaat dient hierop weg- of doorgehaald te zijn.

Een kandidaat waarvan geen loonstrook aangeleverd is, kan geweigerd worden op het examen. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, komen ten laste van de werkgever.