Aanpassingen van de eind- en toetstermen

06 October 2020

Aan het einde van 2020 zullen alle eind- en toetstermen van de verschillende examens zijn aangepast. Dit gebeurt in fasen waarbij de eerste aangepaste eind- en toetstermen sinds 1 augustus al van kracht zijn gegaan.

De aangebrachte wijzigingen zijn vooral tekstueel en nagenoeg niet inhoudelijk. De wijzigingen zorgen ervoor dat de eind- en toetstermen beter op elkaar aansluiten. Ook is de ergonomie wat meer algemeen omschreven (overigens niet t.a.v. de stofzuigmethode). Daarnaast is de lay-out aangepast zodat deze nu voor alle eind- en toetstermen uniform is. Alle toetstermen zijn als handeling beschreven, telkens startend met: ‘de kandidaat…’ Tot slot zijn enkele termen die eerst apart beschreven werden, maar bij elkaar hoorden, samengevoegd. Vanaf januari 2021 zullen alle aangepaste eind- en toetstermen op onze website te vinden zijn.