Jaarverslag geschillencommissie 2015

22 April 2016

Het jaarverslag van de Geschillencommissie is beschikbaar in de vorm van een rapportage. Wat is de werkwijze van deze commissie? Hoeveel uitspraken worden er jaarlijks gedaan? En waar gaan de geschillen over? 

Het antwoord op deze vragen vindt u in de rapportage over 2015. De rapportage sluit af met enkele opvallende zaken en aandachtspunten vanuit de commissie.

Jaarverslag geschillencommissie 2015 (pdf)

Bindend advies

De Geschillencommissie geeft bindend advies bij een geschil tussen twee werkgevers of tussen een werkgever en een werknemer over de toepassing van de CAO.