Algemeen verbindendverklaring CAO verlengd

30 May 2016

De algemeen verbindendverklaring (AVV) van de CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is verlengd. Het Ministerie van Sociale en Werkgelegenheid heeft dit besluit op 25 mei 2016 (UAW nr. 11759) genomen.

Een nieuw besluit was nodig omdat het huidige besluit in september 2016 afloopt. Het nieuwe AVV-besluit loopt tot en met 31 december 2016. Dit betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze CAO vallen zich aan de afspraken in de CAO moeten houden. Voor alle werknemers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de CAO.

Het artikel over contractswisseling (artikel 38 CAO) is zelfs AVV-verklaard tot en met 31 december 2017. Vanwege de rechtszekerheid, voor zowel werkgevers als werknemers, is er door CAO-partijen gekozen voor een langere AVV van het contractswisselingsartikel.