Alleen nog RAS-bijdrage voor taaltrajecten leidinggevenden

23 February 2018

Tot 20 februari 2018 kon een RAS-bijdrage aangevraagd worden voor de taal- en schrijftrajecten. Door de grote belangstelling is het beschikbare budget reeds verdeeld. Nieuwe aanmeldingen zijn niet mogelijk.

Het is alleen nog mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor leidinggevenden die eerst een taaltraject moeten volgen voordat zij kunnen beginnen aan de basisopleiding direct leidinggevenden. Het advies om eerst een taaltraject te volgen kan uit het voortraject (www.ras.nl/voortraject-basisopleiding-leidinggevenden/) volgen. De aanvraag voor een bijdrage taaltraject voor leidinggevenden kan ingediend worden via de website: www.ras.nl/aanvraagbijdrage-taaltraject/.