Downloads

Klik op een van onderstaande onderwerpen om het bestand te openen.

ARBO CAO 2017-2019

ARBO CAO 2017-2019

CAO 2017-2019 – Bijlagen

Bijlage 1 Artikel 1, eerste en tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998
Bijlage 2 Gezondheidsbeleid
Bijlage 3 Verzuimprotocol
Bijlage 4 Ergonomische criteria stofzuigen
Bijlage 5 Ergonomische criteria machines
Bijlage 6 Vervallen
Bijlage 7 Eisen telescopisch wassysteem
Bijlage 8 Richtlijnen veilig werken hogedrukreiniging
Bijlage 8a
Bijlage 8b
Bijlage 8c
Bijlage 8d
Bijlage 8e
Bijlage 9 AAS lijst
Bijlage 10 Protocol werkdrukmeter
Bijlage 11 Klachtenregeling Werkdruk
Bijlage 12 Klachtenregeling tot voorkomen en bestrijden ongewenst gedrag
Bijlage 13 Reglement Klachtencommissie RAS
Bijlage 14 Protocol prikaccidenten schoonmaakwerkzaamheden
Bijlage 15 Protocol veilig omgaan cystostatica schoonmaakwerkzaamheden
Bijlage 16 Protocol preventie handeczeem
  Bijlage 17 Procollen veilig werken met stoffen
Bijlage 17a Protocol veilig werken met stoffen in de gevelreiniging
Bijlage 17b Protocol veilig werken met stoffen in de transportreiniging
Bijlage 17c Protocol veilig werken met stoffen in de gezondheidszorg
Bijlage 17d Protocol veilig werken met stoffen in de reguliere schoonmaak
Bijlage 17e Protocol veilig werken met stoffen in de voedingsmiddelensector
Bijlage 17f Protocol veilig werken met stoffen in de non/food-igk/sector

ARBO – AAS-lijsten

 AAS-lijst Totaal (doc)
 AAS-lijst Interieur gebouwen (doc)
 AAS-lijst Industrie, vervoer, gezondheidszorg, e.a. (doc)

ARBO – Functioneringsgesprek

 Brochure Functioneringsgesprekken (voor leidinggevenden)
 Instructieblad Functioneringsgesprek (inclusief voorbeeldformulier)

ARBO – Gevaarlijke stoffen

 Zakboekje Veilig werken met schoonmaakmiddelen
 Protocol Veilig werken met stoffen in de gevelreiniging
 Protocol Veilig werken met stoffen in de transportreiniging
 Protocol Veilig werken met stoffen in de gezondheidszorg
 Protocol Veilig werken met stoffen in de reguliere schoonmaak
 Protocol Veilig werken met stoffen in de voedingsmiddelensector
 Protocol Veilig werken met stoffen in de non-food/igk-sector
 Rapport Maatregelen vervanging/eliminatie gevaarlijke stoffen (2005)
 Rapport Advies maatregelen vervanging gevaarlijke stoffen (2004)
 Rapport Oplosmiddelen en allergenen in de schoonmaaksector (2002)