Downloads

Klik op een van onderstaande onderwerpen om het bestand te openen.

ARBO CAO 2017-2019

ARBO CAO 2017-2019

CAO 2017-2019 – Bijlagen

Bijlage 1Artikel 1, eerste en tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998
Bijlage 2Gezondheidsbeleid
Bijlage 3Verzuimprotocol
Bijlage 4Ergonomische criteria stofzuigen
Bijlage 5Ergonomische criteria machines
Bijlage 6Vervallen
Bijlage 7Eisen telescopisch wassysteem
Bijlage 8Richtlijnen veilig werken hogedrukreiniging
Bijlage 8a
Bijlage 8b
Bijlage 8c
Bijlage 8d
Bijlage 8e
Bijlage 9AAS lijst
Bijlage 10Protocol werkdrukmeter
Bijlage 11Klachtenregeling Werkdruk
Bijlage 12Klachtenregeling tot voorkomen en bestrijden ongewenst gedrag
Bijlage 13Reglement Klachtencommissie RAS
Bijlage 14Protocol prikaccidenten schoonmaakwerkzaamheden
Bijlage 15Protocol veilig omgaan cystostatica schoonmaakwerkzaamheden
Bijlage 16Protocol preventie handeczeem
 Bijlage 17Procollen veilig werken met stoffen
Bijlage 17aProtocol veilig werken met stoffen in de gevelreiniging
Bijlage 17bProtocol veilig werken met stoffen in de transportreiniging
Bijlage 17cProtocol veilig werken met stoffen in de gezondheidszorg
Bijlage 17dProtocol veilig werken met stoffen in de reguliere schoonmaak
Bijlage 17eProtocol veilig werken met stoffen in de voedingsmiddelensector
Bijlage 17fProtocol veilig werken met stoffen in de non/food-igk/sector

ARBO – AAS-lijsten

 AAS-lijstTotaal (doc)
 AAS-lijstInterieur gebouwen (doc)
 AAS-lijstIndustrie, vervoer, gezondheidszorg, e.a. (doc)

ARBO – Functioneringsgesprek

 BrochureFunctioneringsgesprekken (voor leidinggevenden)
 InstructiebladFunctioneringsgesprek (inclusief voorbeeldformulier)

ARBO – Gevaarlijke stoffen

 ZakboekjeVeilig werken met schoonmaakmiddelen
 ProtocolVeilig werken met stoffen in de gevelreiniging
 ProtocolVeilig werken met stoffen in de transportreiniging
 ProtocolVeilig werken met stoffen in de gezondheidszorg
 ProtocolVeilig werken met stoffen in de reguliere schoonmaak
 ProtocolVeilig werken met stoffen in de voedingsmiddelensector
 ProtocolVeilig werken met stoffen in de non-food/igk-sector
 RapportMaatregelen vervanging/eliminatie gevaarlijke stoffen (2005)
 RapportAdvies maatregelen vervanging gevaarlijke stoffen (2004)
 RapportOplosmiddelen en allergenen in de schoonmaaksector (2002)