Gevaarlijke stoffen en biologische agentiaGevaarlijke stoffen

Schoonmakers werken dagelijks met schoonmaak- en onderhoudsmiddelen waarin stoffen zitten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Blootstelling kan leiden tot gezondheidsklachten.

De werkgever is wettelijk verplicht een registratie bij te houden van de middelen die gebruikt worden. Daarnaast moet de werkgever de risico’s inventariseren en beoordelen. En moet hij goede voorlichting geven aan medewerkers.

Omdat veel schoonmaakactiviteiten geen grote gevaren opleveren, is er een Veilige Werkwijze ontwikkeld welke is getoetst door Inspectie SZW. Wanneer u de juiste stappen doorloopt in de WIKmaker hoeft u geen risicobeoordeling meer te doen. U kunt de Veilige Werkwijze alleen gebruiken als de leverancier van het schoonmaakmiddel een GEIS nummer heeft opgenomen in het Veiligheidsinformatieblad. U vindt de Veilige Werkwijze en de WIKmaker op www.arboschoonmaak.nl

Voor activiteiten en producten waar geen veilige werkwijze voor bestaat, kunt u contact opnemen met de leverancier van het schoonmaakmiddel of kunt u een risicobeoordeling maken met de stoffenmanager, www.stoffenmanager.nl.