Werkdruk en ongewenst gedrag

Psychosociale arbeidsbelasting

Op de werkvloer kunnen werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten stress veroorzaken. Ook slechte communicatie of omgangsvormen tussen leiding en medewerkers of medewerkers onderling kunnen stress veroorzaken.

In de Arbowet is duidelijk aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting. Een werkgever beleid voeren om werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen. In de Arbo CAO is veel aandacht voor deze onderwerpen in de artikelen 12 t/m 17 en de bijbehorende bijlagen.

Training Werkoverleg

Er is een training is ontwikkeld voor leidinggevenden om zich te kunnen verbeteren in het voeren van werkoverleg.

meer informatie

Meer informatie - werkdrukmeter

werkdrukmeterschoonmaak.nl

Voor vragen over werkdruk of voor hulp bij het organiseren van de enquête kunt u mailen naar info@ras.nl. Voor technische vragen met betrekking tot de werkdrukmeter kunt u contact opnemen met
helpdesk@humancapitalcare.nl.

Vertrouwenspersoon

Als melding van ongewenst gedrag bij eigen organisatie niet kan of niets oplevert.

Centrale Vertrouwenspersoon RAS:
0800 02 30 654

meer informatie

Film 'Wat kan je nog wel?'

ras-widget_arbo-verzuim