Werkdruk en ongewenst gedragFunctioneringsgesprek

Het doel van een functioneringsgesprek is om te komen tot verbeteringen. Een werknemer en de leidinggevende bespreken samen allerlei onderwerpen rondom het werk. Waar knelpunten ervaren worden, wordt gezocht naar verbetermogelijkheden. Er worden concrete afspraken gemaakt om oplossingen door te voeren.

In de Arbo CAO zijn voor 2 groepen afspraken gemaakt over het voeren van functioneringsgesprekken.

  1. De werkgever zal jaarlijks met alle direct-leidinggevenden functioneringsgesprekken houden, waar het onderwerp werkdruk een punt van aandacht is (artikel 16 lid 1).
  2. De werkgever zal jaarlijks met de werknemers van 50 jaar en ouder een functioneringsgesprek houden, Dit functioneringsgesprek vindt plaats onder werktijd op het object waar de werknemer normaal werkzaam is (artikel 16 lid 2).

Evalueren

Daarnaast is er een evaluatieformulier beschikbaar. Aan de hand van de binnenkomende reacties kunnen wij het formulier optimalieren en deze nog beter toespitsen op de branche.