Werkdruk en ongewenst gedragVertrouwenspersoon

Medewerkers die te maken krijgen met discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie dienen eerst contact op te nemen met de Vertrouwenspersoon van het eigen bedrijf. Mocht deze er niet zijn, of als het niets oplevert dan kan contact opgenomen worden met de Centrale Vertrouwenspersoon van de RAS. Zij zoekt met de betreffende persoon naar een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan helpt zij bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van de RAS.

De centrale vertrouwenspersoon is Carla Goosen. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0800 02 30 654.

Meer informatie - werkdrukmeter

werkdrukmeterschoonmaak.nl

Voor vragen over werkdruk of voor hulp bij het organiseren van de enquête kunt u mailen naar info@ras.nl. Voor technische vragen met betrekking tot de werkdrukmeter kunt u contact opnemen met
helpdesk@humancapitalcare.nl.

Training Werkoverleg

Er is een training is ontwikkeld voor leidinggevenden om zich te kunnen verbeteren in het voeren van werkoverleg.

meer informatie