Werkdruk en ongewenst gedragWerkdruk

Werkdruk is een onderwerp dat aandacht behoeft. In de ArboCAO zijn er verschillende afspraken gemaakt. De Aandachtspunten Arbeidsomstandigheden Schoonmaak (AAS-lijst) ondersteund om in de aanbestedingsfase goede afspraken te maken rondom voorzieningen van medewerkers.

Als medewerkers werkdruk ervaren is het mogelijk om de branchespecifieke werkdrukmeter in te zetten. Hiermee kan de werkdruk vastgesteld worden. Verder geeft het instrument aanknopingspunten om de werkdruk te verbeteren. De werkdrukmeter schoonmaak wordt ook ingezet bij grote aanbestedingen, zoals afgesproken in de CAO (artikel 38). Om het inzetten van de werkdrukmeter zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, zijn vertalingen van de vragenlijst beschikbaar. U kunt deze vertalingen vinden in de werkdrukmeter.

Als men er niet uit komt om de werkdruk adequaat aan te pakken, is er een klachtenregeling werkdruk (pdf) beschikbaar.

Vertrouwenspersoon

Als melding van ongewenst gedrag bij eigen organisatie niet kan of niets oplevert.

Centrale Vertrouwenspersoon RAS:
0800 02 30 654

meer informatie

Meer informatie - werkdrukmeter

werkdrukmeterschoonmaak.nl

Voor vragen over werkdruk of voor hulp bij het organiseren van de enquête kunt u mailen naar info@ras.nl. Voor technische vragen met betrekking tot de werkdrukmeter kunt u contact opnemen met
helpdesk@humancapitalcare.nl.

Training Werkoverleg

Er is een training is ontwikkeld voor leidinggevenden om zich te kunnen verbeteren in het voeren van werkoverleg.

meer informatie