Werkdruk en ongewenst gedragWerkoverleg

Aandacht en een goede communicatie zijn heel belangrijk op de werkvloer. Medewerkers voelen zich betrokkener, zijn gemotiveerder, werken met meer plezier en melden zich minder snel ziek. Werkoverleg zorgt voor aandacht en goede communicatie. Daarom moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers regelmatig werkoverleg hebben met collega’s en hun direct-leidinggevende.

Aanbevolen wordt dat teams met minder dan zes medewerkers minimaal tweemaal per jaar werkoverleg hebben en teams met zes of meer medewerkers minimaal viermaal per jaar. Het werkoverleg met medewerkers in sleutelpanden kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met een bezoek van de objectleider. Werkoverleg vindt bij voorkeur plaats binnen werktijd of aansluitend aan de werktijd. Werkoverleg aansluitend aan werktijd geldt als werktijd.

Informatiemateriaal werkoverleg

Training Werkoverleg

Er is een training is ontwikkeld voor leidinggevenden om zich te kunnen verbeteren in het voeren van werkoverleg.

meer informatie