CAO Controles

De RAS controleert of werkgevers de CAO volgen.

Deze commissie regelt de CAO-controles, legt sancties op en begint een juridische procedure als is vastgesteld dat de CAO stelselmatig niet wordt nageleefd.

Alle werkgevers worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

De controles worden uitgevoerd door APG.

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement en controle protocol(.pdf).