Geschillen en klachtenCommissie Controle CAO

De RAS heeft de Commissie Controle CAO ingesteld. Deze commissie ziet er actief op toe dat werkgevers de bepalingen van de CAO volgen.

Deze commissie coördineert de CAO-controles, legt sancties op en begint een juridische procedure als is vastgesteld dat de CAO stelselmatig niet wordt nageleefd.

Alle werkgevers worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit wordt gecombineerd met een pensioencontrole.

De controles worden uitgevoerd door APG.

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een reglement en controle protocol(.pdf).