Geschillen en klachtenCommissie Functie indeling

Als een werknemer het niet eens is met de indeling van zijn functie door de werkgever, kan hij daartegen beroep instellen bij de Commissie Functie-indeling. De werkgever is verplicht de functie van de werknemer in een loongroep in te delen op basis van  het referentiefuncties genoemd in bijlage II van de CAO.

Voorwaarden
Voordat u zich kunt wenden tot de Commissie Functie-indeling, moet u eerst geprobeerd hebben om samen met uw werkgever tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunt u de Commissie Functie-indeling om advies vragen. Deze kan alleen een bindend advies geven, als de andere partij daarmee akkoord gaat.
Overzicht eerdere uitspraken
Reglement functie-indeling (.pdf)

Commissie Functie-indeling RAS
Postbus 2216
5202 CE ‘s-Hertogenbosch
T: 073 – 62 00 460