Geschillen en klachtenGeschillencommissie

Onderstaand treft u een overzicht aan van de uitspraken van de Geschillencommissie RAS.
U kunt deze geschillen inzien/downloaden door op het PDF-icoontje te klikken.

Wilt u snel het juiste onderwerp vinden op deze pagina? Gebruik de zoekfunctie van uw browser (Windows: ctrl + f, Apple: cmd + f) en vul een zoekterm in. 

geschil   onderwerp cao
datum uitspraak

2019
2019-01 PDF-icon Artikel 8 CAO
Vermeende diefstal chocoladeletters en andere etenswaren door schoonmaker.
Mag de werkgever de werknemer overplaatsen naar een verder gelegen object?
11-03-2019

2018
2018-03 PDF-icon Artikel 36 CAO
De basis(vak)opleiding is niet aangeboden, is dit reden om het loon met terugwerkende kracht te verhogen?
09-04-2018

2017
2017-11 PDF-icon Artikel 38 CAO
Is de werknemer 1,5 jaar op het object werkzaam en wat is de duur van de arbeidsongeschiktheid?
14-12-2017
2017-09 PDF-icon Artikel 38 CAO
Werknemer werkt als schoonmaker op een school. Vanaf 2014, na contractswisseling, krijgt ze alleen de feitelijk gewerkte uren betaald. Is dat in lijn met de CAO?
18-09-2017
2017-07 PDF-icon Artikel 38 CAO
Is de hersteldmelding en arbeidsgeschiktheid van de werknemer voor de wisseling aannemelijk?
12-07-2017
2017-06 PDF-icon Artikel 38 CAO
Is er, gelet op wat er gezegd zou zijn bij het bespreken van de aanbieding, juiste invulling gegeven aan artikel 38 CAO?
10-07-2017
2017-03 PDF-icon Artikel 38 CAO
Is er door de verwervende partij op juiste wijze invulling gegeven aan artikel 38 CAO of bestaan er nog verplichtingen?
27-06-2017
2017-02 PDF-icon Artikel 38 CAO
Heeft werknemer een juiste aanbieding ontvangen conform artikel 38 CAO? Hoe dient er te worden omgegaan met de periode van bedrijfssluiting?
26-06-2017
2017-01 PDF-icon Artikel 38 CAO
Is er door de verwervende partij op juiste wijze invulling gegeven aan artikel 38 CAO of bestaan er nog verplichtingen? Is de verwervende partij schadeplichtig jegens de verliezende partij?
20-01-2017

2016
2016-10 PDF-icon Artikel 38 CAO
Is het niet tijdig voldoen aan de informatieverplichting van artikel 38 lid 8 sub a CAO een reden om geen aanbieding te hoeven doen volgens artikel 38 lid 2 CAO?
01-12-2016
2016-09 PDF-icon Artikel 38 CAO
Is werknemer ten tijde van de contractswisseling nog aan te merken als een op dat object werkzame persoon en daarmee artikel 38 CAO van toepassing?
18-11-2016
2016-08 PDF-icon Artikel 38 CAO
De werknemer werkt op 1 object en ontvangt bij wisseling een arbeidsovereenkomst met een regiobepaling, is dat in lijn met artikel 38 CAO?
16-09-2016
2016-07 PDF-icon Artikel 38 CAO
Vallen de productieruimtes onder de heraanbesteding?
Zo nee, wat is het gevolg voor de aanbiedingsverplichting van artikel 38 CAO bij het splitsen van het oorspronkelijke object in zelfstandige objecten?
27-07-2016
2016-01 PDF-icon Artikel 38 CAO
De werknemer werkt binnen een cluster van 3 schoonmaaklocaties.
Het cluster wordt gesplitst heraanbesteed in 3 zelfstandige objecten bij 3 bedrijven.
Dient de werknemer een aanbod te ontvangen?
05-01-2016