Geschillen en klachtenKlachtencommissie

De Klachtencommissie buigt zich over klachten tussen werkgever en werknemer op het gebied van ongewenst gedrag en werkdruk. Deze commissie geeft bindende adviezen.

Voorwaarden
Voordat u een klacht indient bij de Klachtencommissie van de RAS, dient deze  eerst voorgelegd te zijn aan de klachtencommissie van het bedrijf. Is die er niet, of heeft u goede redenen om dat niet te doen dan kan de klacht direct bij de klachtencommissie worden ingediend.
De klacht dient binnen een periode van drie jaar na de confrontatie met ongewenst gedrag te worden ingediend.

Reglement Klachtencommissie (.pdf)

Let op: in verband met het thuiswerken van onze werknemers heeft het de voorkeur om de stukken per e-mail te verzenden naar info@ras.nl.

Indien dit niet mogelijk is, kunnen de stukken alsnog per post worden verstuurd naar:

Klachtencommissie RAS
Postbus 2216
5202 CE ‘s-Hertogenbosch
T: 073 – 62 00 460

Centrale Vertrouwenspersoon
Werknemers  die te maken krijgen met discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie dienen eerst contact op te nemen met de Vertrouwenspersoon van het eigen bedrijf. Mocht deze er niet zijn, of als het niets oplevert dan kan contact opgenomen worden met de Centrale Vertrouwenspersoon van de RAS. Zij zoekt met de betreffende persoon naar een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan helpt zij bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van de RAS.

Centrale Vertrouwenspersoon RAS
telefoon: 0800 02 30 654 (gratis)

Werkdruk
Er zijn verschillende redenen die de werkdruk kunnen verhogen. Werknemers  die hiermee te maken krijgen, dienen daar samen met de eigen leidinggevende een oplossing voor vinden. Lukt dit niet, dan kan de Klachtencommissie van de RAS gevraagd worden om de klacht  te onderzoeken. Als dit onderzoek niet tot een oplossing leidt, dan kan een klacht ingediend worden bij de Klachtencommissie RAS.