Handboek functieindeling

Het handboek bevat referentiefuncties en NOK’s aan de hand waarvan bedrijven de functies binnen hun eigen organisatie kunnen  indelen in een loongroep van de CAO (artikel 13).

Op deze wijze wordt het salaris(bereik) van werknemers die deze functie vervullen bepaald.

Het functiemateriaal is recentelijk geactualiseerd. CAO-partijen hebben ook de toepasbaarheid van het referentiemateriaal verbeterd.

Het oude functiemateriaal tot 1 januari 2015 is op verzoek bij de RAS nog beschikbaar.