Handboek functieindeling

Het handboek bevat referentiefuncties en NOK’s. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers indelen in een functie en loongroep van de CAO (artikel 13).

Op deze wijze wordt het loon van werknemers bepaald.

Het functiemateriaal is recentelijk geactualiseerd. CAO-partijen hebben ook de toepasbaarheid van het referentiemateriaal verbeterd.

Het oude functiemateriaal tot 1 januari 2015 is op verzoek bij de RAS nog beschikbaar.