ARBO CAO algemeen verbindend verklaard

04 July 2017

De CAO Arbeid en Gezondheid is deze maand algemeen verbindend verklaard. Ook deze CAO geldt daardoor voor alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 juni 2017.