Arbocatalogus veilig werken op hoogte vernieuwd

03 March 2021

Bij het werken op hoogte is veiligheid van groot belang. Om beter aan te sluiten bij de praktijk zijn vernieuwingen doorgevoerd. De meest in het oog springende verandering is te vinden bij het werken met het telescopisch wassysteem. De beperkingen die voorheen waren weergegeven in vierkante meters zijn nu beschreven in uren per glazenwasser per dag. De volledige informatie is te vinden via onderstaande knop

De belangrijkste veranderingen

  • De beperkingen bij het werken met het telescopisch wasssyteem zijn nu weergegeven in uren, voorheen in vierkante meters.
  • Er mag door een glazenwasser maximaal 4 uur per dag gewerkt worden met het telescopisch wassysteem, tussen een hoogte van 3,5 en 7 meter.
  • Er mag door een glazenwasser maximaal 2 uur per dag gewerkt worden met het telescopisch wassysteem, tussen een hoogte van 7 en 13,5 meter.
  • Een combinatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld 2 uren tot 7 meter en 1 uur tussen 7 en 13,5 meter. De uren tussen 7 en 13,5 meter tellen in dit geval dubbel.
  • De uren moeten per dag geregistreerd worden.
  • De vragenlijsten van de gondelinstallatie, de mastinstallatie en de permanente hangladder in de RI&E zijn korter gemaakt. Dit is mogelijk door het slim combineren van de vragen uit de jaarlijkse keuring en de RI&E.
  • Een vragenlijst voor platte en hellende daken is toegevoegd in de RI&E.

 

Meer informatie...