Basisvakopleiding algemene schoonmaak

De opleiding is vooral gericht op het schoonmaken van een kantoor. Tijdens de opleiding wordt geleerd om het interieur en sanitair dagelijks en periodiek te reinigen en vloeren te stofwissen en te moppen. En hoe doe je dit op een veilige, praktische en ergonomische manier. 

Opleiders
De werkgever mag een opleider kiezen. Informatie hierover is bij verschillende opleiders te vinden. Een schoonmaakbedrijf mag de opleiding ook zelf geven.  

Het examen
Aanmelding: Aanmelden voor het examen kan bij het RAS-Examenbureau. Meestal meldt de opleider de deelnemers aan. 

Examen: Het RAS-Examenbureau neemt het examen af. Dit vindt meestal plaats op de opleidingslocatie. Er worden ook een paar mondelinge vragen gesteld (theorie). Het examen wordt in het Nederlands afgenomen.

Uitslag: De uitslag van het examen wordt binnen drie weken na het examen per e-mail gestuurd aan de kandidaat en de werkgever. Als de examenkandidaat is geslaagd ontvangt hij of zij een diploma. Als de examenkandidaat wordt afgewezen, kan een herexamen worden gedaan. 

Meer informatie over examens staat op www.ras-examen.nl. 

Eind- en Toetstermen
De RAS eind & toetstermen zijn de basis voor de examens. De eindtermen beschrijven wat geleerd wordt. De toetstermen zijn handelingen die tijdens het examen uitgevoerd moeten worden. Denk aan: De kandidaat controleert de binnenzijde van de stofzuiger.   

RAS bijdragen 2020

€ 410,-

Dit is de bijdrage die de werkgever ontvangt, wanneer de werknemer bij het RAS-Examenbureau is geslaagd voor het examen. Deze bijdrage wordt automatisch betaald en hoeft niet aangevraagd te worden. 

De werknemer krijgt het basisuurloon vergoed tijdens alle cursus- en examenuren.