Belangrijkste wijzigingen Arbowet

04 July 2017

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Belangrijk is dat preventie een prominente rol krijgt en dat er meer aandacht is voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening. Werkgever en werknemer moeten er samen voor zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Werkgever en Arbodienstverleners voeren een basiscontract in. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld de second opinion, een klachtenprocedure en toegang tot de werkvloer.
  • De werknemer heeft het recht om via een open spreekuur een afspraak te hebben met de bedrijfsarts. Doel hiervan is om klachten en verzuim te voorkomen.
  • De bedrijfsarts mag de werkvloer bezoeken om een goed beeld van de arbeidsomstandigheden te krijgen.
  • De werknemer heeft recht op een second opinion, als hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts.
  • De preventiemedewerker krijgt een stevigere rol en gaat duidelijker samenwerken met OR of PVT en de bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen.

Werkgevers krijgen een overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli 2018 om het basiscontract aan te passen. Alle veranderingen zijn terug te lezen op https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/wijzigingen.