Beschrijving kenmerken van de schoonmaaksector

06 July 2021

Heb je te maken met ziekteverzuim, re-integratie of duurzame inzetbaarheid in de schoonmaak- en glazenwassersbranche? Dan is het belangrijk om de specifieke kenmerken van deze sector te (her)kennen.
We hebben een document gemaakt waarin deze kenmerken staan beschreven. Dit is bedoeld voor bedrijfsartsen en andere betrokkenen bij de re-integratie van een werknemer. En kan ook leerzaam zijn voor nieuwe HR-medewerkers.

 

Kenmerken van de schoonmaaksector (pdf)