Bijdrage taal-en schrijftrajecten vóór 20 februari aanvragen

16 January 2018

Door de grote belangstelling voor de taal- en schrijftrajecten zal het maximale budget voor de RAS-bijdragen snel op zijn. De laatste aanvragen voor een bijdrage in de opleidings- en verletkosten kunnen tot 20 februari 2018 ingediend worden.

Indienen aanvraag
De RAS neemt alleen aanvragen in behandeling die vóór 20 februari 2018 zijn ingediend en compleet zijn. Als een aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend, moet de intake reeds zijn afgenomen. De resultaten van de intake worden met de aanvraag opgestuurd. Werkgevers mogen zelf een opleider kiezen voor het opleiden van de werknemer(s). De aanvraag voor een RAS-bijdrage voor de taal- en schrijftrajecten kan ingediend worden via de website van de RAS.
De trajecten dienen organisatorisch, administratief en financieel te zijn afgerond vóór 1 januari 2019.

Budget voor taaltrajecten direct leidinggevenden
Er wordt een apart budget gereserveerd voor direct leidinggevenden die een taal- of schrijftraject nodig hebben om de basisopleiding direct leidinggevenden te kunnen volgen. Dit advies kan uit het voortraject voor de basisopleiding volgen.
De bijdrage in de opleidings- en verletkosten voor deze taaltrajecten bedraagt maximaal € 3000,-.

Meer informatie: https://www.ras.nl/opleidingen-examens/opleidingen/traject-nederlandse-taal/