Bijdragen opleidingskosten 2016 bekend

12 January 2016

Het is bekend voor welke opleidingen in 2016 een RAS bijdrage voor opleidingskosten wordt verstrekt. Ook is de hoogte van deze bijdragen bekend. De RAS informeert u nu hierover omdat nu pas bekend is geworden welk budget voor 2016 hiervoor beschikbaar is.

De RAS stelt deze bijdragen beschikbaar als uw werknemer is geslaagd voor de desbetreffende opleiding.

In de loop van 2016 starten nog een aantal (ver)nieuw(d)e opleidingen Als de bijdragen voor deze opleidingen bekend zijn dan berichten wij u hierover.

Geen bijdrage meer

Voor een aantal opleidingen stelt de RAS vanaf 1 januari 2016 geen bijdrage meer beschikbaar. Het gaat hierbij om de opleidingen:

  • Coachend Leidinggeven (inclusief werkoverleg)
  • Voorkomen Psychisch verzuim
  • Losse module hotel, gezondheidszorg, recreatiebungalows, particulieren
  • Vakopleiding schoonmaken operatieafdelingen
  • Herhaling Vakopleiding Glazenwasser
  • Herhaling module glazenwassen in uitzonderingssituaties
  • Opfriscursus reiniging na waterschade
  • Opleiding Veilig treinen schoonmaken bij NedTrain

Taaltrajecten

Door de grote belangstelling voor de taal- en schrijftrajecten zijn de beschikbare bijdragen in de opleidings- en verletkosten grotendeels al toegekend. Nieuwe aanmeldingen zijn daarom niet meer mogelijk.

In december 2015 is bij de opleiders geïnventariseerd welke taal- en schrijftrajecten onlangs gestart waren of op korte termijn zouden gaan starten. Voor deze trajecten geldt dat de sociale partners de laatste beschikbare plekken verdelen. De RAS informeert de werkgevers voor hoeveel werknemers nog een bijdrage toegekend kan worden. Dit betekent dat de RAS , buiten de aanmeldingen die al bekend zijn bij de RAS, geen nieuwe aanmeldingen meer accepteert.

Voor de schrijf en/of taaltrajecten die starten in 2016 en waarvoor de werkgever nog recht heeft op een bijdrage van de RAS geldt dat de maximale bijdrage in de opleidings- en verletkosten voor de taal- en schrijftrajecten per 1 januari 2016 is gewijzigd:
Voor opleidingskosten wordt maximaal € 1250,- toegekend;
Voor verletkosten voor een taaltraject is de bijdrage maximaal € 1156,- (te weten: 68 uur x € 17);
Voor verletkosten voor een schrijftraject is de bijdrage maximaal € 748,- (te weten: 44 uur x € 17).

Deze vergoedingen gelden voor trajecten die gestart zijn op of na 1 januari 2016. Voor de inmiddels toegekende trajecten uit 2015 blijft de bijdrage in de opleidings- en verletkosten zoals is gealloceerd (mits aan alle voorwaarden is voldaan).

De RAS-bijdragen zijn aangepast ten opzichte van 2015. Doelstelling van sociale partners is om zoveel mogelijk mensen op te (laten) leiden met een RAS bijdrage.

22-12-2015

Begin december heeft de RAS geïnventariseerd voor hoeveel taal- en schrijftrajecten nog een bijdrage in de opleidings- en verletkosten gegeven kan worden. Via de opleidingsinstituten is doorgegeven welke trajecten onlangs zijn gestart of op korte termijn gaan starten. Bedrijven worden door de RAS geïnformeerd voor hoeveel werknemers een bijdrage toegekend wordt.
Nieuwe aanmeldingen voor een taal- of schrijftraject zijn niet meer mogelijk met een bijdrage van de RAS.