Budget RAS-bijdrage voor taaltrajecten 2019 op

04 October 2019

Voor ruim 600 schoonmakers is dit jaar een RAS-bijdrage aangevraagd voor een taaltraject. Door de grote belangstelling is het beschikbare bedrag eerder besteed dan was voorzien bij de budgettering. Nieuwe aanvragen zijn dit jaar dan ook niet meer mogelijk. Sociale partners zijn erg blij met de grote belangstelling voor het verbeteren van de Nederlandse taal van werknemers. In 2020 wordt daarom opnieuw budget beschikbaar gesteld.

Communicatie op de werkvloer 
Volgens een recent rapport van Stichting Lezen en Schrijven komt laaggeletterdheid veel voor bij schoonmakers. Door laaggeletterdheid zijn mensen minder productief en worden er meer fouten gemaakt. Als mensen hun taalvaardigheden verbeteren heeft dit veel voordelen. Het leidt tot zelfverzekerder medewerkers, meer zelfstandigheid en meer productiviteit. Ook verbetert het de communicatie op de werkvloer. Dat is belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Wanneer werknemers hun niveau Nederlandse taal verbeteren kunnen zij zich verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van een vakopleiding. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt.

Grote investering schoonmaakbranche
Sinds 2012 hebben CAO partijen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche structurele afspraken gemaakt over het financieren van taaltrajecten van werknemers. Via de RAS is tussen 2012 en 2019 ruim € 8,5 miljoen geïnvesteerd in de taalopleidingen. Hiermee hebben bijna 4000 schoonmakers onder werktijd Nederlandse les kunnen volgen.

Budget 2020
In 2019 is het niet meer mogelijk om een RAS-bijdrage aan te vragen voor de taaltrajecten, omdat het budget op is. Sociale partners vinden het wel belangrijk dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom stellen zij voor 2020 extra budget beschikbaar voor de taaltrajecten. Begin 2020 volgt daarover meer informatie op de website van de RAS.