CAO 2017 – 2018 algemeen verbindend verklaard

04 July 2017

Vanaf 23 juni 2017 is de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze CAO vallen, al dan niet lid van de werkgeversorganisatie OSB, zich aan de afspraken in de CAO moeten houden. Voor alle werknemers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de CAO. De CAO is, na enkele kleine aanpassingen, door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Tijdens de periode van ter visie legging (van 22 mei tot en met 12 juni 2017) zijn er geen bezwaren ingediend.