CAO algemeen verbindend verklaard

08 August 2019

Vanaf 8 augustus 2019 is de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze CAO vallen, al dan niet lid van werkgeversorganisatie OSB, zich aan de afspraken in de CAO moeten houden. Voor alle werknemers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de CAO. De CAO is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Tijdens de periode van ter visie legging zijn er geen bezwaren ingediend.