CAO-regeling ‘Onwerkbaar weer’

08 February 2021

Tijdens het winterweer van deze dagen kan er mogelijk niet buiten gewerkt worden. Wat is er geregeld in de CAO?

In de CAO is een nieuwe regeling opgenomen voor onwerkbaar weer. De regeling geldt wanneer in de periode van 1 november t/m 31 maart een buitengewoon natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw of ijzel) het werken onmogelijk maakt. De regeling geldt ook wanneer gedurende het kalenderjaar het werken onmogelijk wordt gemaakt door buitengewone regenval of storm. Voor de bedrijven in de glasbewassing en gevelreiniging is dat vanaf windkracht 6. De werkgever kan, mits er is voldaan aan alle bijkomende voorwaarden uit de regeling en na het verstrijken van een aantal wachtdagen, een beroep doen op een tegemoetkoming via het UWV.

Loondoorbetaling, hoe werkt het?

Het loon wordt tijdens de wachtdagen door de werkgever gewoon doorbetaald aan de werknemers. Werkgever en werknemer(s) moeten samen kijken of het tijdens de niet werkbare periode mogelijk is om op een andere manier of andere plek te kunnen werken. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt het loon nog steeds doorbetaald, maar kan de werkgever na de wachtdagen een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering wordt gedurende de eerste 27 dagen door de werkgever aangevuld tot 100% van het loon en hierna tot 90%.

Wachtdagen

Bij onder meer vorst en sneeuw gelden, tussen 1 november t/m 31 maart, twee wachtdagen. In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar, bij storm gelden twee wachtdagen per kalenderjaar.

De regeling is hier te lezen.