CAO

Inwerkingtreding en duur

Deze overeenkomst is geldig vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2021. Hiervoor is geen opzegging door of namens een van de partijen nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.