CAO

Klachtencommissie Ongewenst gedrag

  1. Indien er geen gezamenlijke oplossing wordt bereikt (in lijn met artikel 16 lid 4 cao) kan werknemer een klacht indienen bij de klachtencommissie op bedrijfsniveau. Dit is uitgewerkt in de artikelen 8 t/m 12 van bijlage 12 cao.
  2. Indien een bedrijf geen klachtencommissie heeft, kan werknemer een klacht indienen bij de Centrale klachtencommissie RAS (zie bijlage 13 cao).
  3. Werknemer kan om voor hem/haar moverende reden geen gebruik maken van de klachtencommissie op bedrijfsniveau en zich richten tot de Centrale klachtencommissie RAS.
  4. Een klacht dient binnen een periode van 3 jaar na de confrontatie met ongewenst gedrag te worden ingediend.
  5. Cao-partijen ontwikkelen een gezamenlijk normenkader rondom ongewenst gedrag in de branche. Er vindt daartoe een uitwisseling van gegevens plaats tussen de Centrale Klachtencommissie RAS en de klachtencommissies op bedrijfsniveau.
  6. De klachtencommissies op bedrijfsniveau en de Centrale Klachtencommissie RAS komen jaarlijks bijeen om ervaringen uit te wisselen.
  7. De Centrale Klachtencommissie RAS monitort de klachten en uitspraken bij de klachtencommissies op bedrijfsniveau in relatie tot het gewenste beleid en geeft daarover advies aan cao-partijen.
Deze website maakt gebruik van cookies.