CAO

Werkafwisseling

  1. De werkgever moet bij het maken van werkprogramma’s zo veel mogelijk streven naar werkafwisseling en variatie in taken van de werknemers.
  2. Ter bevordering van werkafwisseling en variatie in taken moet de werkgever dit onderwerp opnemen als een verplicht agendapunt op het werkoverleg.
Deze website maakt gebruik van cookies.