CAO

Uitzendbureaus / Payroll

  1. De werkgever moet zich ervan verzekeren dat deze cao ook wordt t nageleefd ten aanzien van uitzendkrachten die bij hem te werk zijn gesteld.
  2. Indien het uitzendbureau beschikt over een NEN4400-1 of NEN4400-2 (voor buitenlandse uitzendbureaus) certificaat en de werkgever een kopie daarvan in zijn administratie bewaart, voldoet de werkgever aan het gestelde in lid 1.
  3. Gebruik maken van uitzendkrachten en/of payrollkrachten zal ten hoogste 7,5% van het totaal aantal werkuren van de onderneming per kwartaal mogen bedragen. Calamiteitenwerkzaamheden vallen niet onder deze regeling. Midden- en kleinbedrijven met een omzet van minder dan € 10 miljoen per jaar vallen niet onder deze regeling.
  4. In geval van payroll voor meer dan 7,5% zoals genoemd in voorgaand lid, dient de werkgever met het payrollbedrijf af te spreken dat:
  • de bepalingen van deze cao integraal worden toegepast door het payrollbedrijf;
  •  over de gehele loonsom bedrijfstakheffingen worden afgedragen;
  •  de gedetacheerde werknemers worden aangemeld bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
Deze website maakt gebruik van cookies.