CAO

Verhoging basisuurlonen

 1. Bij een CAO-loonsverhoging worden de basisuurlonen verhoogd.
 2. De basisuurlonen worden als volgt verhoogd:
  – 2% per 1 januari 2019. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 1 2019 en bij betaling per maand per 1 januari 2019;
  – 1% per 1 juli 2019. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 7 2019 en bij betaling per maand per 1 juli 2019;
  – 1% per 1 januari 2020. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 1 2020 en bij betaling per maand per 1 januari 2020;
  – 2% per 1 juli 2020. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 7 2020 en bij betaling per maand per 1 juli 2020;
  – 1,5 % per 1 juni 2021. Bij betaling per 4 weken met ingang van periode 6 2021 en bij betaling per maand per 1 juni 2021.
  Dit leidt tot de loontabellen die opgenomen zijn in bijlage III.