CAO

Feestdagen en vakantie

  1. Als de werknemer geen werkzaamheden verricht op een feestdag (zie definitie artikel 18 lid 2 cao) ontvangt deze geen loon.
  2. De vakantieopbouw bedraagt 10,5% van ieder betaald uur of deel daarvan. Er vindt geen opbouw plaats over overwerkuren.
  3. De vakantiekracht, zoals genoemd in artikel 9 lid 3 sub c van het algemene deel van de cao, ontvangt binnen de hotelschoonmaak een loon inclusief vakantieopbouw (10,5%) en vakantietoeslag (8%). De loontabellen staan in bijlage IIIa.
Deze website maakt gebruik van cookies.