CAO

Gelding

  1. Dit deel van de overeenkomst geldt voor de werkgevers zoals omschreven in artikel 1 van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en voor werknemers zoals omschreven in artikel 1 lid 3 van dezelfde cao, uitsluitend voor de tijd dat zij werkzaam zijn in een hotel .
  2. Het algemene deel van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is onverkort van toepassing wanneer dit deel van de cao voor de in lid 1 bedoelde werknemers geen andere regeling treft.

* Dit deel van de cao is uitdrukkelijk niet van toepassing op werknemers die werkzaam zijn in, op of aan recreatiebungalows.

Deze website maakt gebruik van cookies.