CAO

Inhoud arbeidsovereenkomst

Bij indiensttreding is de werkgever verplicht een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met

de werknemer. Deze overeenkomst moet gebaseerd zijn op deze collectieve arbeidsovereenkomst

(cao).

De werkgever vermeldt in de arbeidsovereenkomst in ieder geval:

  • de datum van indiensttreding;
  • de duur (bepaalde- of onbepaalde tijd);
  • de bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldende werktijden;
  • het aantal uren per week;
  • de functieaanduiding en de daarbij behorende loongroep (volgens bijlage II);
  • de regio en het object waar de werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst werkzaam is.
Deze website maakt gebruik van cookies.