CAO

Inwerkingtreding en duur

Deze overeenkomst wordt geldig op 1 januari 2019. De overeenkomst eindigt op 30 juni 2021.

De looptijd van de artikelen 1, 36, 37, 38, 44, 45 en de artikelen 4 en 8 van het B-deel, bjilagen ‘Reglement bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten’, ‘Overzicht bijdragen in de opleidingskosten 2019’ en ‘Toetsing wijze van examinering’ inclusief de bijbehorende statuten en reglementen, is verlengd en eindigt op 30 juni 2022.

Voor beëindiging van deze overeenkomst is geen opzegging door of namens een van de partijen nodig.

Het overleg van partijen rond de “branchetafel” kan er toe leiden dat de CAO tussentijds gewijzigd wordt.