CAO

Toeslag overwerk

  1. Van overwerk is sprake:

a. Bij een arbeidsovereenkomst van 38 uur of minder per week:
– na het 9e uur per dienst of dag, of:
– per loonperiode volgens onderstaand schema:

LoonperiodeOverwerk vanaf:
Betaling per 4 wekenHet 152e uur per periode van 4 weken
Betaling per maand op basis van het gemiddelde van 21,667 werkdagen per maandHet 164,67e uur per maand
Betaling per maand op basis van een wisselend aantal werkdagen per maand– Het 152e uur bij 20 werkdagen;
– Het 159,60e uur bij 21 werkdagen;
– Het 167,20e uur bij 22 werkdagen;
– Het 174,80e uur bij 23 werkdagen.

 

b. Bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 38 uur per week:- na het 9e uur per dienst of dag, of:
– als werknemer per 4 weken meer heeft gewerkt dan 4* het aantal overeengekomen uren per week, of:
– als werknemer per maand meer heeft gewerkt dan het aantal overeengekomen uren per week / 5) x het aantal werkdagen per maand.

02. De toeslag voor het verrichten van overwerk bedraagt 25% over het basisuurloon.

Deze website maakt gebruik van cookies.