CAO

Waarnemingstoeslag

Als een werknemer tijdelijk een functie uitoefent waarvoor een andere loongroep of een toeslag geldt, dan ontvangt de werknemer het uurloon en de eventuele toeslagen die bij de functie horen die hij tijdelijk uitoefent met in achtneming van artikel 8 lid 3 cao. De werkgever moet dit schriftelijk aan de werknemer laten weten.

Deze website maakt gebruik van cookies.