CAO

Geschillencommissie / Bindend advies procedure RAS

De Geschillencommissie RAS geeft bindende adviezen in geschillen tussen werknemers en werkgevers die betrekking hebben op de toepassing van deze cao. Voor het Reglement Geschillencommissie RAS wordt verwezen naar bijlage.

Geschillen tussen werkgevers over contractswisseling (artikel 38 cao) worden voorgelegd aan de “Geschillencommissie werkgeversregeling contractswisseling” (zie: www.schoonmakendnederland.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.