CAO

Inwerkingtreding en duur

Deze overeenkomst wordt geldig op 1 januari 2022. De overeenkomst eindigt op 30 juni 2024.

De looptijd van de artikelen 1, 36, 37, 38, 44, 45, 47a en de artikelen 4 en 8 van het B-deel, bijlagen ‘Reglement bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten’, ‘Overzicht bijdragen in de opleidingskosten 2022’ en ‘Toetsing wijze van examinering’ inclusief de bijbehorende statuten en reglementen, inclusief de bijbehorende statuten en reglementen eindigt op 31 december 2025. De looptijd van artikel 44 eindigt op 31 december 2028.

Voor beëindiging van deze overeenkomst is geen opzegging door of namens een van de partijen nodig.

Het overleg van partijen rond de “branchetafel” kan er toe leiden dat de cao tussentijds gewijzigd wordt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.