CAO

Werkoverleg / jaargesprek

Werkoverleg

  1. De werkgever zorgt er voor dat iedere werknemer regelmatig werkoverleg heeft met collega’s en de daartoe aangewezen direct-leidinggevende. In zijn algemeenheid wordt 4 maal werkoverleg per jaar gezien als norm.
  2. Voor een werknemer die werkzaam is op een zogenaamd sleutelpand geldt dat het werkoverleg kan plaatsvinden gecombineerd met het bezoek van de objectleider of dat er wordt deelgenomen aan het werkoverleg op een ander, groter object of dat een aparte bijeenkomst wordt georganiseerd.
  3. Het werkoverleg vindt binnen werktijd plaats.

Jaargesprek

  1. De werkgever zal jaarlijks met de werknemer een jaargesprek houden waar het onderwerp werkdruk een punt van aandacht is.
  2. Het jaargesprek vindt plaats in werktijd op het object waar de werknemer normaal werkzaam is.
Deze website maakt gebruik van cookies.