CAO

Ontslag

Indien de herplaatsingsprocedure als bedoeld in artikel 38 lid 12 cao een maand na de contractswisseling nog niet heeft geleid tot het aanbieden van een passende functie, heeft de werkgever de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst op te zeggen volgens de geldende wet- en regelgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies.