De WIK-maker is beschikbaar

01 July 2016

Voorlichting over veilig werken met schoonmiddelen is door de Werkplek Instructie Kaart (WIK-maker) veel eenvoudiger geworden.

De WIK-maker is onderdeel van de Arbocatalogus. Met de WIK-maker en het veiligheidsinformatieblad (VIB) van het schoonmaakmiddel kan heel eenvoudig een werkplekinformatiekaart (WIK) uitgedraaid worden. Tenminste, als de leverancier een GEIS code heeft vermeld op het VIB. Het goede nieuws is dat steeds meer leveranciers hiermee werken.

Op www.arboschoonmaak.nl staat een link naar de WIK-maker. Daar kan eenvoudig een account aangemaakt worden om direct mee aan de slag te gaan. De WIK-maker leidt de gebruiker op een heldere manier door de te nemen stappen heen. Omdat iedere gebruiker een eigen account heeft, kunnen alle gemaakte WIK’s hieronder worden bewaard. Hierdoor kan bij Inspectie SZW eenvoudig aangetoond worden dat de juiste stappen doorlopen zijn.