Dossiers indienen bij de commissie ziekteverzuim

21 February 2020

De commissie ziekteverzuim bekijkt in 2020 alle dossiers om te zien hoe de verzuimbegeleiding in de branche verloopt. CAO partijen willen de 90% regeling evalueren. Een voorwaarde daarvoor is dat minimaal 75% van de dossiers als voldoende is beoordeeld. Daarvoor is het nodig dat ook dossiers worden ingediend van medewerkers die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de verlaging. De commissie geeft per dossier een advies aan de werkgever over de verzuimbegeleiding.

Klik hier voor meer informatie over deze oproep. Informatie over de commissie ziekteverzuim en de procedure kunt u hier terugvinden.

Let op. De standaardbrief is ook vernieuwd.