Duurzame inzetbaarheid – Algemeen

Samen werken aan een gezonde en plezierige toekomst
Sociale partners hebben in de CAO 2019-2021 afspraken opgenomen over duurzame inzetbaarheid. Dit zijn afspraken over onder andere fysieke belasting, opleiden, eerder stoppen met werken, veilig werken en preventie ziekteverzuim. Sociale partners leggen daarbij de nadruk op:

  1. Gezondheid (vitaliteit)
  2. Betrokkenheid en
  3. Ontwikkeling.

Werkgever en de medewerker dragen hier verantwoordelijkheid voor.

Duurzame inzetbaarheid wordt veel gebruikt. En is tegelijk lastig uit te leggen. De kern ligt in het woord ‘duurzaam’: inzetbaar op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Ook wel Samen werken aan een gezonde en plezierige toekomst.

Waarom duurzame inzetbaarheid?
Schoonmaak is fysiek belastend werk. Daarom blijven we zoeken naar manieren om de effecten daarvan te beperken. Dit is goed voor de medewerker maar ook voor u als werkgever. Uw medewerker is en blijft goed inzetbaar. Een goed inzetbare medewerker is een gemotiveerde medewerker. Deze levert verbeterde arbeidsprestaties en hogere productiviteit. Dat heeft minder uitval en minder ziektekosten tot gevolg. Kortom, goed werkgeverschap.
En let wel: 1% verlaging van het ziekteverzuim levert gemiddeld € 400 op en 1% verhoging van de productiviteit ca. € 900.

Wat kan ik doen aan duurzame inzetbaarheid?
Ga in gesprek met uw medewerker. Probeer te achterhalen of deze problemen ervaart in de uitvoering van zijn werk en zo ja, welke problemen dat zijn. En probeer een oplossing te zoeken. Pas het werk aan, de werktijden of de werkbelasting. Of ga in gesprek met de opdrachtgever over aanpassingen in het contract, werkprogramma of werkvolgorde. Maar ook het stimuleren van de medewerker om gezond te leven of zich te richten op een betere balans privé-werk is duurzame inzetbaarheid.

Hoe kan ik zorgen dat onze investeringen wat opleveren?
Duurzame inzetbaarheid kunt u niet alleen doen. Dat moet u samen aanpakken. Een aantal tips:

  • Neem duurzame inzetbaarheid dus op in uw HR beleid.
  • Zorg dat uw directie achter het idee staat.
  • Draagvlak is noodzakelijk.
  • Begin klein en rol het uit als het een succes is.
  • Maak het lijnmanagement verantwoordelijk.
  • Geef hen tijd en ruimte om ermee aan de gang te gaan.
  • En vooral, ga in gesprek met de medewerkers.

Investeren in duurzame inzetbaarheid kost tijd. Maar levert uiteindelijk op, voor u als werkgever en voor uw medewerkers.

Klik hier voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid