Zelf aan de slag

Wat kun je als werkgever doen aan duurzame inzetbaarheid?
Ga in gesprek met uw medewerker. Probeer te achterhalen of deze problemen ervaart in de uitvoering van zijn werk en zo ja, welke problemen dat zijn. En probeer een oplossing te zoeken. Pas het werk aan, de werktijden of de werkbelasting. Of ga in gesprek met de opdrachtgever over aanpassingen in het contract, werkprogramma of werkvolgorde. Maar ook het stimuleren van de medewerker om gezond te leven of zich te richten op een betere balans privé-werk is duurzame inzetbaarheid.

De RAS heeft handvatten, stappenplannen en inspiratie ontworpen voor de verschillende fases of thema’s binnen een project dat zich richt op duurzame inzetbaarheid: