Communicatie binnen het bedrijf

In het bedrijfsleven is het de norm om te communiceren middels mail of per post. Binnen de schoonmaakbranche werkt dit anders. Medewerkers zijn niet altijd in het bezit van een laptop of computer, hebben moeite met het lezen van de Nederlandse taal en hebben niet altijd een e-mail adres of bekijken deze niet frequent. Toch vereist een project dat gericht is op ‘Duurzame Inzetbaarheid’ veel communicatie. Hoe pak je dit aan?

Communicatieplan

De aller eerste stap van communicatie binnen een project Duurzame Inzetbaarheid is het opstellen van een plan. Doelen van projecten zijn gericht op het teweeg brengen van verandering. Medewerkers moeten bijvoorbeeld meer kennis opdoen over de mogelijkheden, er moet meer eigenaarsschap ontwikkeld worden of medewerkers en leidinggevenden moeten beter en vaker met elkaar in gesprek gaan. Om dit te realiseren moeten medewerkers geinformeerd, overtuigd en geactiveerd worden door middel van communicatie. Daarom is het belangrijk om de volgende punten vast te leggen:

  • Wat is de aanleiding?
  • Wat wil je met de communicatie bereiken?
  • Wat is de boodschap?
  • Wie moet de boodschap ontvangen? (Wat zijn de doelgroepen)
  • Met welke strategie kun je de doelgroepen bereiken?
  • Welke middelen en kanalen kunnen hiervoor ingezet worden?
  • Wat is het budget voor communicatie?

Bekijk hier een format voor een communicatieplan.

Planning en draaiboeken: wat, wie, waar, wanneer

Om de doelgroepen aan te spreken en aan te blijven spreken is het belangrijk dat er genoeg, maar niet te veel gecommuniceert wordt. Daarom is het belangrijk om een planning te maken van alle communicatieactiviteiten. Daarnaast is het hierin belangrijk dat er binnen het projectteam bekend is wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel en wat de deadlines zijn. Daarom is het per activiteit handig om een draaiboek te maken.

Voorbeeld voor een planning:

Voorbeeld draaiboek:

Do’s & Don’ts

Een voorbeeld van een flyer/poster om de medewerkers te informeren over de activiteiten: